Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about saving money?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

pokój nr 6, telefon 71 353 80 30 wew. 55

 

Interesanci przyjmowani są w biurze Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71 w dniach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00 – 15.00,

środa w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Pracownik ds. rozliczeń czynszów:

Dokonuje rozliczeń czynszu na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe.

Wystawia faktury za lokale użytkowe.

Dokonuje zmian w naliczonym czynszu.

Udziela informacji o naliczonym czynszu.

Prowadzi korespondencję z lokatorami dotyczącą rozliczeń czynszowych.

Potwierdza wnioski o dofinansowanie z MOPS-u.

Nadaje indywidualne numery rachunków bankowych do wpłaty należności czynszowych nowym lokatorom.

Nadaje uprawnienia do logowania się  do internetowego systemu rozliczeń czynszów.

Przyjmuje oświadczenia lokatorów dotyczące doubezpieczenia mieszkań.