Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about saving money?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

pokój nr 5, tel. 71 353 80 30 wew. 54, 58

 

Interesanci przyjmowani są w biurze Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71 w dniach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00 – 15.00,

środa w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Pracownik ds. windykacji:

Informuje o zaległościach w opłatach za mieszkanie oraz wysyła wezwania do zapłaty.

Oblicza odsetki ustawowe od powstałych zaległości.

Informuje o trybie dalszego postępowania w sytuacji niespłacenia zadłużenia.

Informuje o przekazaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

Informuje  o przekazaniu sprawy do egzekucji komorniczej.

Udziela informacji o możliwości korzystania z dodatku mieszkaniowego.

Wylicza na wniosek lokatora całość zadłużenia wobec Spółdzielni

Prowadzi korespondencję z lokatorami w sprawie zaległości.