Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about saving money?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 pokój nr 11, telefon 71 353 80 30 wew. 58

 

Interesanci przyjmowani są w biurze Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71 w dniach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00 – 15.00,

środa w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Pracownik ds. wkładów i kredytów:

Wydaje zaświadczenia do przedłożenia w kancelarii notarialnej, banku, sądzie, urzędzie skarbowym i innych instytucjach.

Przygotowuje deklaracje Pit -8c, zgodnie z obowiązkiem skarbowym tj. informacja o przychodach z innych źródeł (dot. rozliczonego i wypłaconego wkładu mieszkaniowego).

Przygotowuje polecenia wypłaty udziału członkowskiego w związku z ustaniem członkowstwa.

Prowadzi korespondencję z lokatorami w zakresie wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

Prowadzi korespondencję związaną z ustanowieniem prawa odrębnej własności lokatorów zamieszkałych przy ulicach: Celtyckiej, Setnej, Dziadoszańskiej (XV przedsięwzięcie).

Rozlicza i prowadzi ewidencję kredytów XV przedsięwzięcia z lokatorami i bankiem.

Udziela informacji dotyczących rozliczenia i spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w ramach XV przedsięwzięcia.

Udziela wyjaśnień w zakresie naliczenia i rozliczenia normatywu.

Udziela informacji o możliwości zawieszenia spłat kredytu (normatywu).

Drukuje blankiety wpłat normatywu.

Prowadzi windykację zaległości na normatywie.