Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about saving money?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Omawiając działalność społeczno-wychowawczą Spółdzielni i jej liczne sek­cje klubowe, nie sposób nie wspomnieć o33 Drużynie Harcerskiej „Wataha", która działa na osiedlu od 15 już lat, a od momentu powstania Spółdzielni „Kozanów IV" ściśle z nią współpracuje. Spółdzielnia udostępnia drużynie lokal z przeznacze­niem na harcówkę, wspiera ja również ma­terialnie. Harcerze z kolei rokrocznie biorą udział w organizacji festynów i imprez ple­nerowych: przygotowują gry zręcznościo­we, prowadzą konkursy dla najmłodszych. Pomagają także w organizacji mistrzostw w bulle oraz współdziałają z klubem osiedlo­wym. Wielu z nich zostaje wolontariuszami podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zajęcia prowadzi drużynowy Sławomir Obara przy ulicy Kozanowskiej 30 w środy i niedziele od godz. 17.00.