Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about saving money?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Sportową sekcją działającą przy OKS „Sokół" jest sekcja petanque. Jeszcze dziewięć lat temu tę sympatyczną francu­ską grę prezentowano na jednym z kozanowskich festynów jako ciekawostkę, dziś tutejsza sekcja bullistów należy do najpręż­niejszych w kraju.

Jako ciekawostkę odnotować należy, że Spółdzielnia użyczyła bullistom pomieszczenie piwniczne przy ul. Dziel­nej z przeznaczeniem na zamknięte boi­sko do ćwiczeń, z którego korzystać mo­gą w zimie - niewiele drużyn może się pochwalić takim zapleczem.

Więcej informacji na stronie http://petanque.net.pl