Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about saving money?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

_


Ogoszenie3budynki

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ (CZĘŚĆ JAWNA)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót - balkon typ 1

Przedmiar robót - balkon typ 2

Przedmiar robót - balkon typ 3

Przedmiar robót - balkon typ 4

Przedmiar robót - balkon typ 5

Przedmiar robót - balkon typ 6

Przedmiar robót - balkon typ 7

Dokumentacja wykonawcza

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wrocław, dn. 13.12.2021r.

Informacja o zakończonych postępowaniach przetargowych.

Uprzejmie informujemy, że zostały zakończone postępowania przetargowe na:

"Wymianę rur poziomów instalacji wody użytkowej w budynku mieszklanym przy ul.Wiślańskiej 2-18 oraz w budynku mieszkalanym
przy ul. Kozanowskiej 28-34 na terenie osiedla "Kozanów IV" we Wrocławiu.

W postępowaniach  otrzymaliśmy po dwie oferty na dwa zadania:

1.Zakład Ogólnobudowlany i Instalacyjny

  "Komplex-Bud" s.c. ul. Jeżowska 27, 54-049 Wrocław

2. "Nadol-Gaz" Mateusz Nadolny ul. Wierzbowa 10/1 64-100 Leszno

 

Po negocjacjach z Oferentami została przyjęta przez Zarząd rekomendacja Komisji przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty. Przyjęto ofertę firmy: 

Zakład Ogólnobudowlany i Instalacyjny "Komplex-Bud" s.c. ul. Jeżowska 27, 54-049 Wrocław 

Wartość robót w wybranych ofertach wynosi:

na zadanie przy ul. Kozanowskiej 28-34 kwotę brutto 125.280,00 zł

na zadanie przy ul. Wiślańskiej 2-18 kwote brutto 243.000.00 zł


 

Wrocław, dn. 29.10.2021r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Kozanów IV" we Wrocławiu zawiadamia zainteresowanych o wszczęciu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na:

1) Wymianę rur poziomów instalacji wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kozanowskiej 28-34 na terenie osiedla Kozanów we Wrocławiu,

2) Wymianę rur poziomów instalacji wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wiślańskiej 2-18 na terenie osiedla Kozanów we Wrocławiu.

SIWZ - Kozanowska 28-34

SIWZ - Wiślańska 2-18

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) Złożenie prawidłowej oferty zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71, w terminie do dnia 23.11.2021r. do godziny 11:00.

2) Wpłaceenie wadium na konto Spółdzielni w wysokości określonej w SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2021r. w siedzibie Rady Nadzorczej przy ul. Kozanowskiej 34B; przetarg ul. Kozanowska 28-34 o godzinie 11:30; przetarg ul. Wiślańska 2-18 o godzinie 12:00.

Po otwarciu ofert nastąpi rozmowa dotycząca negocjacji cen z oferentami. Termin oraz godzina zostanie ustalona indywidualnie z oferantami po otwarciu ofert.

Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty jak też unueważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wyboru oferenta przez Zamawiającego.


Wrocław, dn. 15.10.2021r.

Informacja o zakończonym postępowaniu przetargowym.

Uprzejmie informujemy, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na

"Wymianę 4 szt. dźwigów osobowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych na terenie SMLW "Kozanów IV" we Wrocławiu: ul. Wiślańska 2, 4 i 8 oraz ul. Pałucka 69".

W postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy oferty od czterech firm.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne KON – Rem sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 9a 54 – 530

Chmielewski Dźwigi sp. z o.o. spółka Komandytowa Lipowa 27 05 – 532 Baniocha

Winda Warszawa sp. z o.o. ul. Surowieckiego 12 02 – 784 Warszawa

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Dźwigowych sp. z o.o. ul. Morelowskiego 32/34 52-429 Wrocław

Po negocjacjach z Oferentami została przyjęta przez Zarząd rekomendacja Komisji przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty. Przyjęto ofertę firmy: Chmielewski Dźwigi sp. z o.o. spółka Komandytowa Lipowa 27 05 – 532 Baniochnia.

www.http://chmielewski-windy.pl/

Umowne terminy realizacji prac.

L.P adres

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

1

Pałucka 69, Wrocław

20.01.2022

28.02.2022

2

Wiślańska 4, Wrocław

21.02.2022

04.04.2022

3

Wiślańska 18, Wrocław

21.03.2022

30.04.2022

4

Wiślańska 2, Wrocław

25.04.2022

31.05.2022

 


Wrocław, 2021.07.23

 

Informacja o zakończonym postępowaniu przetargowym.

Uprzejmie informujemy, że dnia 16.07.2021r. zostało zakończone postępowanie przetargowe „Remont balkonów i loggii w 4 budynkach na terenie osiedla „Kozanów IV” we Wrocławiu do realizacji w roku 2021/2022 z podziałem na 4 niezależne zadania”.

Zadanie I: ul. Modra 34-52, Zadanie II: ul. Modra 12-26, Zadanie III: ul. Modra 2-10, Pilczycka 51-55, Zadanie IV: ul. Modra 28-32, Pilczycka 57-65.

W postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy oferty od trzech firm.

1. P.H.U. - E.Kycia ul. Wspólna 10A, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 6221053529,

2. Syjon Sp. z o.o. ul. Oławska nr 27-29, 50-123 Wrocław NIP 8971846293,

3. Zakład Budowlany Monika Wiśniewska, ul. Mickiewicza 3/3, 55-050 Sobótka, NIP: 8961463490

Po negocjacjach z Oferentami została przyjęta przez Zarząd rekomendacja Komisji przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty. Przyjęto ofertę firmy: Zakład Budowlany Monika Wiśniewska, ul. Mickiewicza 3/3, 55-050 Sobótka, NIP: 896-146-34-90 na realizaczadań:

Zadanie II: ul. Modra 12-26

- rozpoczęcie prac 20.04.2022r zakończenie 31.12.2022r

Zadanie III: ul. Modra 2-10 i Pilczycka 51-55

- rozpoczęcie prac 22.11.2021r zakończenie 19.04.2022r

Zadanie IV: ul. Modra 28-32 i Pilczycka 57-65

- rozpoczęcie prac 02.08.2021r zakończenie 19.11.2021r

Na zadanie nr I ul. Modra 34-52 – nie wyłoniono w tym postępowaniu wykonawcy. Niezwłocznie przystępujemy do przeprowadzenia kolejnego przetargu.

 


Wrocław, dn. 16.07.2021r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa

"Kozanów IV" we Wrocławiu

ogłasza przetarg nieograniczony na :

"Wymianę 4 szt. dźwigów osobowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych na terenie SMLW "Kozanów IV" we Wrocławiu: ul. Wiślańska 2, 4 i 8 oraz ul. Pałucka 69".

Warunkiem przystąpienia do przetragu jest:

1. Złożenie prawidłowej oferty zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71 w terminie do dnia: 10.08.2021r. do godz. 11:00.

2. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w wysokości określonej w SIWZ.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2021r. o godz. 11:30 w siedzibie Rady Nadzorczej ul. Kozanowska 34B.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jak też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wyboru Zamawiającego.

Do pobrania: SIWZ

 


 

Wrocław, 21.06.2021r.

UWAGA !!! Termin wizji lokalnej !!!

Przetarg nieograniczony na remont balkonów i loggii w 4 budynkach na terenie osiedla „Kozanów IV”

Budynki:

Zadanie I: ul. Modra 34-52,

Zadanie II: ul. Modra 12-26,

Zadanie III: ul. Modra 2-10, Pilczycka 51-55,

Zadanie IV: ul. Modra 28-32, Pilczycka 57-65.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z pkt. 6 SIWZ ustala się termin wizji lokalnej na dzień 25.06.2021 roku o godzinie 10.00. Spotkanie zainteresowanych Oferentów odbędzie się przed biurem SMLW „Kozanów IV” przy ulicy Kolistej 11 we Wrocławiu .

Z uwagi na stan zagrożenia koronawirusem przedstawiciele zainteresowanych firm powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki).


Wrocław, 10.06.2021

Remont balkonów i loggii w 4 budynkach na terenie osiedla „Kozanów IV” we Wrocławiu do realizacji w roku 2021/2022 z podziałem na 4 niezależne zadania .

20210610 Ogoszenie przetarg 4 budynki

SIWZ

2021.06.18 - Uprzejmie informujemy, że ze względu na błędnie przypisaną ilość balkonów danego typu w Zadaniu I str. 15 SIWZ wprowadzamy korektę specyfikacji w tym zakresie - STR. 15 Zadanie I po korekcie

 

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót - balkon typ 1

Przedmiar robót - balkon typ 2

Przedmiar robót - balkon typ 3

Przedmiar robót - balkon typ 4

Przedmiar robót - balkon typ 6

Przedmiar robót - balkon typ 7

Dokumentacja wykonawcza

 

 Uprzejmie informujemy, że dnia 16.04.2021r. zostało zakończone postępowanie przetargowe na remont balkonów i loggii w 12 budynkach na terenie osiedla „Kozanów IV” we Wrocławiu do realizacji w latach 2021/2022 z podziałem na 12 niezależnych zadań. Po negocjacjach z Oferentami została przyjęta przez Zarząd rekomendacja Komisji pretargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszych ofert. Przyjęto oferty firm:

1. P.H.U. - E.Kycia ul. Wspólna 10A, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 6221053529 - zakres wybranej oferty obejmuje remonty w budynkach ul. Kozanowska 36-52 (termin realizacji od listopada 2021r. do lipca 2022r.), ul. Pałucka 41-65 (termin realizacji od sierpnia 2021r. do listopada 2021r.), ul. Dzielna 13-37 (termin realizacji od sierpnia 2022r. do listopada 2023r.), ul. Dzielna 1-11 (termin realizacji od lipca 2023r. do grudnia 2023r.),

2. MATTHIAS SP. Z O.O. ul. Czereśniowa 10, 55-050 Sobótka NIP 8961576099 - zakres wybranej oferty obejmuje remonty w budynkach ul. Dzielna 45-53 (termin realizacji od sierpnia 2021r. do maja 2022r.), ul. Dzielna 39-43 (termin realizacji od czerwca 2022r. do grudnia 2022r.),

3. Syjon Sp. z o.o. ul. Oławska nr 27-29, 50-123 Wrocław NIP 8971846293 - zakres wybranej oferty obejmuje remonty w budynkach ul. Pałucka 67-75 (termin realizacji od maja 2021r. do grudnia 2021r.), ul. Kozanowska 28-34 (termin realizacji od maja 2021r. do grudnia 2021r.)

 

Wrocław, 11.03.2021

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 09 marca 2021 dotyczące SIWZ (W postęepowaniu przetargowym na remont balkonów i loggii w 12 budynkach na terenie osiedla „Kozanów IV” we Wrocławiu do realizacji w latach 2021/2022 z podziałem na 12 niezależnych zadań).

 


Wrocław, 09.03.2021

Przetarg nieograniczony na remont balkonów i loggii.

Termin wizji lokalnej w terenie !!!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z pkt.6 SIWZ ustala się termin wizji lokalnej na dzień 12.03.2021 roku o godzinie 11.00. Spotkanie zainteresowanych Oferentów odbędzie się przed biurem SMLW „Kozanów IV” przy ulicy Kolistej 11 we Wrocławiu .

Z uwagi na stan zagrożenia koronawirusem przedstawiciele zainteresowanych firm powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki).


Przetarg - remont balkonów i loggii

Przetarg ogoszenie

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Typy płyt balkonowych

Przedmiar robót - balkon typ 1

Przedmiar robót - balkon typ 2

Przedmiar robót - balkon typ 3

Przedmiar robót - balkon typ 4

Przedmiar robót - balkon typ 5

Przedmiar robót - balkon typ 6

Przedmiar robót - balkon typ 7

Załącznik Nr 1b - dokumentacja wykonawcza

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________